32 05 11 00

Cinderella Comfort

Cinderella Comfort er et forbrenningstoalett for hytter som hever standarden ytterligere. Henter luft utenifra og sikrer et godt og lunt inneklima.

 

kr 36 990,00

1 på lager

Forbrenning krever tilførsel av luft og denne blir normalt hentet fra en åpen ventil i toalettrommet og ledet til forbrenningskammeret i toalettet. I Comfort modellen har vi isteden montert et til-lufts-rør som leder luften utenfra direkte til forbrenningskammeret. Luften i rommet blir ikke berørt og dermed forenkles temperatur og klima innstillinger. Andre vifter og peis som trekker luft fra hytta blir ikke lenger berørt når denne metoden velges. Cinderella Comfort leveres dessuten med informasjonsdisplay som gir deg løpende informasjon om bruk av toalettet og vil også varsle om nødvendig tømming av askeskuff.

I Cinderella Comfort forbrennes alt toalettavfall til en minimal askemengde. En vifte sørger for utlufting, et godt inneklima og en komfortabel toalettopplevelse.

Cinderella er produsert i Norge og har vært på markedet siden 1999. Et pent design gjør at Cinderella tar seg godt ut på de fleste baderom. Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på løsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette på sine hytter. Med Cinderella som hyttetoalett er det nå mulig å oppnå tilnærmet samme toalettkomfort som hjemme uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.

Cinderella er helt utslippsfritt og normalt ikke søknadspliktig

Toalettet tilfredsstiller moderne tetthets krav (TEK 10) og har en ny type antibakterielt sete som standard. Leveransen inkluderer takhatt, veggjennomføring (400mm), T-bend og 500 poser.

Ta gjerne turen innom butikken så forteller vi deg hva du trenger av utstyr og gir deg tips i forbindelse med vedlikehold av produktet. 

Brukermanual Comfort2

Bruksanvisng 

Tilleggsinformasjon

Besøk vår nye store butikk på Bjørneparken Kjøpesenter i Flå